Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Jump Math Blog

Per què a JUMP Math és tan important el treball diari de càlcul mental?

Per què a JUMP Math és tan important el treball diari de càlcul mental?
Per què a JUMP Math és tan important el treball diari de càlcul mental?

Comencem per com s’estructura una classe amb JUMP Math.

Una classe amb JUMP Math està dividida en tres moments:

 • Càlcul mental, on s’estableix una rutina diària d’exercitació de tots els estudiants a la vegada.
 • Descobriment guiat, procés col·lectiu en què els docents guien, de manera esglaonada, la trajectòria d’aprenentatge dels estudiants, i aquests, practiquen les habilitats matemàtiques recentment integrades.
 • Pràctica individual, en què els estudiants, de forma més autònoma, s’enfronten a activitats similars a les treballades durant la classe.

El primer moment de la classe: càlcul mental

Ens agradaria centrar-nos en el primer moment de la classe, el càlcul mental, com el defineix JUMP Math i per què és tan important el seu treball diari.

Com defineix JUMP Math el càlcul mental

Sovint es defineix el càlcul mental com la realització d’operacions aritmètiques en el menor temps possible i en què no cal utilitzar materials o altres suports. Des de JUMP Math, definim el càlcul mental com l’ús d’estratègies que permet als estudiants fer càlculs de forma eficient. I per això, els estudiants poden:

 • Utilitzar materials manipulatius com, per exemple, els dits propis, l’àbac, les regletes, els blocs multibase, la taula del 100, paper quadriculat…
 • Recolzar-se a l’escriptura com, per exemple, anotacions d’alguns passos intermedis necessaris per obtenir el resultat final.

Quins són els beneficis del treball diari del càlcul mental 

Et preguntaràs: per què JUMP Math dona tanta importància a treballar diàriament el càlcul mental? Per respondre aquesta pregunta, viatgem a finals del segle XIX, quan Hermann Ebbinghaus -primer psicòleg que va estudiar científicament la memòria- va elaborar la gràfica que actualment coneixem com la corba de l’oblit.

La corba de l'oblit a la pràctica diària de càlcul mental

Aquesta gràfica il·lustra la pèrdua de retentiva al llarg del temps. A l’eix X es representa el pas del temps en dies, mentre que a l’eix Y es representa la retenció expressada en percentatge.

Pensem el primer dia en què els estudiants aprenen un concepte. En aquest instant la retenció és molt alta, però a mesura que passa el temps els estudiants ho van oblidant.

No obstant això, si fem revisions successives d’aquest concepte observem que les corbes de retenció són cada cop més planes. És a dir, cada vegada es triga més temps a oblidar allò que s’ha après. Dit d’una altra manera, com més vegades repassem el que s’ha après, els estudiants fixaran millor els conceptes a la memòria.

Per això, les classes amb JUMP Math comencen amb exercicis de càlcul mental en què -a més d’enfocar l’atenció i activar els processos d’habilitats matemàtiques- els estudiants utilitzen estratègies de càlcul que han estat apreses i practicades abans, afavorint el coneixement profund dels nombres.

A més dels beneficis ja esmentats, hi ha altres beneficis que la rutina de treball en càlcul mental aporta als estudiants:

 • Desenvolupa el sentit numèric.
 • Millora la comprensió i el raonament i, per tant, la capacitat de resoldre problemes.
 • Fomenta el pensament abstracte.
 • Millora la memòria de curt i llarg termini.
 • Augmenta l’atenció i la concentració.
 • Promou la confiança i l’autonomia.
 • I un llarg etcètera.

Ja ho saps! No t’oblidis de reservar els 5-7 primers minuts de la classe per practicar estratègies de càlcul mental i comprova els seus beneficis amb els teus propis estudiants.

Si vols conèixer més sobre aquest primer moment d’una classe amb JUMP Math, posa’t en contacte amb nosaltres i et farem arribar tota la informació que necessitis.

Comparte