Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Recursos

Amb JUMP Math els docents compten amb tots els recursos, formació i acompanyament necessaris, i comparteixen amb els seus estudiants l’emoció de gaudir del procés d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques.

Amb JUMP Math els docents compten amb tots els recursos, formació i acompanyament necessaris, i comparteixen amb els seus estudiants l’emoció de gaudir el procés d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques.

Nova plataforma JUMP Math.
L’eina que planifica i avalua en un sol clic

Nova plataforma JUMP Math
L’eina que planifica i avalua en un sol clic

Guia Docent

A la Guia Docent podràs consultar tot allò relacionat a la teva classe: Objectius, materials necessaris, vocabulari, i fins i tot un pas a pas de la seqüència didàctica.

Presentacions per projectar a l’aula

Amb les presentacions per projectar a l’aula, els docents guien la trajectòria d’aprenentatge de manera esglaonada. Alhora, els estudiants, descobreixen, manipulen, experimenten i practiquen les habilitats matemàtiques.

Llibre de pràctica i avaluació

Amb el llibre de pràctica i avaluació, els estudiants s’enfronten a exercicis semblants als treballats durant la lliçó, de manera més autònoma. Aquest temps de pràctica individual permet als docents observar i avaluar la manera com els estudiants assimilen els conceptes.

Pràctiques

Amb les pràctiques, els docents avaluen el progrés dels estudiants i marquen nous objectius d’aprenentatge. Els estudiants també identifiquen si han assimilat els conceptes matemàtics construint el propi aprenentatge.

Kit manipulatiu

Materials manipulatius i encunyats per facilitar el pas del concret a allò abstracte: material base deu, cubs connectors, monedes, bitllets, formes i cossos geomètrics… I molt més!

Kit retallables

Materials impresos i encunyats que et recomana JUMP Math a les seves sessions de 1r, 2n i 3r de Primària.
JUMP Math imprimeix per tu tot el necessari per impartir les teves classes!