Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Didàctica

JUMP Math proposa un itinerari de matemàtiques on tots els estudiants des d’Educació Infantil fins a 2n curs de l’ESO aprenen matemàtiques i les gaudeixen.
JUMP Math proposa un itinerari de matemàtiques on tots els estudiants des d’Educació Infantil fins a 2n curs de l’ESO aprenen matemàtiques i les gaudeixen.

Desenvolupat per persones expertes

El programa ha estat desenvolupat pel John Mighton i un equip d’investigadors experts en didàctica matemàtica amb un fort compromís amb la missió social de JUMP Math.
john-mighton-jump-math

Matemàtiques pas a pas

JUMP Math estructura els conceptes matemàtics en petits passos didàctics amb un ordre coherent i dissenyat acuradament que permet una comprensió profunda de les matemàtiques.

Dinàmiques d’aula interactives

L’alt nivell d’interacció facilita que els docents puguin identificar i resoldre ràpidament els possibles errors o confusions que es produeixin a l’aula, mentre que els estudiants construeixen de manera col·lectiva l’aprenentatge.

Com és una classe amb JUMP Math?

JUMP Math està organitzat en sessions de treball dividides en tres moments d´aula.

5-7 minuts

Càlcul mental

Rutina diària col·lectiva per escalfar motors, activar l’atenció i enfortir les habilitats de càlcul mental dels estudiants.

20-25 minuts

Descoberta guiada

Dinàmiques de treball col·lectives mitjançant passos didàctics perfectament esgraonats i assumibles per tots els estudiants.

10-15 minuts

Pràctica individual

Treball individual que afavoreix la consolidació i l’avaluació de l’aprenentatge.

Gràcies a comprendre les matemàtiques en profunditat, cada estudiant, davant d’un mateix enunciat, desenvolupa la seva pròpia estratègia per resoldre’l.

Enunciat 1

L’Àlex ha estalviat 4 monedes de 5 cèntims cadascuna.

La Paula ha estalviat 10 monedes de 2 cèntims cadascuna.

Qui ha estalviat més diners?
Dibuixa o fes operacions per demostrar-ho.

jump-Math-Marta-2ep

Marta, 2n de Primària

jump-Math-David-2ep

David, 2n de Primària

jump-Math-Laura-2ep

Laura, 2n de Primària

jump-Math-Santi-2ep

Santi, 2n de Primària

jump-Math-Maria-3ep

María, 3r de Primària

jump-Math-Daniel-3ep

Daniel, 3r de Primària

Pablo, 3r de Primària

Claudia, 5è de Primària

Enunciat 2
La Maria està completant una col·lecció de cartes, li sobren les 20 cartes que veus al costat
i les vol repartir entre els amics.
Si les reparteix de manera que li dona 3 cartes a cadascun, li’n sobren dues.

a. Quants amics té la Maria? Fes un dibuix per ajudar-te.
Resposta: La Maria té _______ amics

b. Si vols que cada amic tingui 4 cartes, quantes cartes noves ha d’aconseguir per repartir-les com vol?
Resposta: Haurà d’aconseguir _______ cartes noves.

10 claus per ensenyar matemàtiques

Reforçar la confiança amb exercicis regulars.
Assegurar la comprensió de cada pas per afavorir la participació.
Proposar reptes graduals que tots puguin afrontar amb èxit.
Desenvolupar la pràctica a través de jocs i desafiaments motivadors.
Construir conceptes complexos a través d’idees senzilles i manejables.
Reduir el text al mínim i introduir gradualment el vocabulari.
Manipular objectes que permetin visualitzar els conceptes.
Practicar el càlcul mental per enfortir la fluïdesa.
Pautar una bona seqüència de passos per arribar a la comprensió d’un concepte.
Avaluar de manera contínua.