Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Evidència

JUMP Math es fonamenta en investigacions científiques que confirmen la rigorositat de l’itinerari proposat i verifiquen que és possible descobrir les habilitats matemàtiques de tots els estudiants.

JUMP Math es fonamenta en investigacions científiques que confirmen la rigorositat de l’itinerari proposat i verifiquen que és possible descobrir el talent matemàtic de tots els estudiants.
jump math - evidencia cientifica

Evidència científica

Universitat Autònoma de Barcelona, CRECIM

Al curs 2014-2015, la Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de Fundació Telefónica, va avaluar un projecte pilot a Espanya amb 1.000 alumnes. Va concloure que en aquells centres on s’implantava JUMP Math hi havia una reducció significativa de suspensos i un augment de notables i excel·lents. Tant els docents com les famílies també van destacar una millora en l’actitud dels estudiants cap a les matemàtiques.

jump math - evidencia cientifica

Evidència científica

Universitat Autònoma de Barcelona, CRECIM

Al curs 2014-2015, la Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de Fundació Telefónica, va avaluar un projecte pilot a Espanya amb 1.000 alumnes. Va concloure que en aquells centres on s’implantava JUMP Math hi havia una reducció significativa de suspensos i un augment de notables i excel·lents. Tant els docents com les famílies també van destacar una millora en l’actitud dels estudiants cap a les matemàtiques.

Evidència científica

Universitat de Toronto

Al curs 2011, la Universitat de Toronto va realitzar un estudi aleatori a 18 escoles en què es van avaluar les habilitats matemàtiques dels estudiants abans i després d’implantar JUMP Math. Va concloure que estudiants que seguien el programa JUMP Math adquirien millors habilitats matemàtiques que les adquirides el curs previ, any en què no es va utilitzar el programa.
jump-math-evidencia-cientifica

Evidència científica

Universitat de Toronto

Al curs 2011, la Universitat de Toronto va realitzar un estudi aleatori a 18 escoles en què es van avaluar les habilitats matemàtiques dels estudiants abans i després d’implantar JUMP Math. Va concloure que estudiants que seguien el programa JUMP Math adquirien millors habilitats matemàtiques que les adquirides el curs previ, any en què no es va utilitzar el programa.

jump-math-evidencia-cientifica

Jump Math funciona

Els centres educatius opinen

Jump Math funciona

Reconeixements

WISE, cimera Mundial per a la Innovació Educativa, ha distingit JUMP Math com un dels projectes educatius que promouen pràctiques eficaces per enfrontar-se als reptes educatius globals més urgents.
Math Minds és una comunitat de professionals del sector educatiu per millorar l’ensenyament de les matemàtiques. JUMP Math és un dels seus principals col·laboradors.
ESSA ofereix informació sobre programes educatius que han estat avaluats rigorosament i han obtingut resultats d’èxit. Ha reconegut JUMP Math com un dels programes més prometedors als Estats Units.
Charity Intelligence Canada, organització benèfica canadenca, premia JUMP Math com una de les 10 organitzacions benèfiques d’impacte més importants al Canadà.
Fundació Telefónica, empresa que contribueix al desenvolupament econòmic, social i cultural, reconeix JUMP Math dins de les tres principals innovacions STEM a nivell mundial.