Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Jump Math Blog

Matemàtiques a l’ESO amb JUMP Math

JUMP Math: matemàtiques a l'ESO
JUMP Math: matemàtiques a l’ESO

La connexió de continguts i el desenvolupament d’habilitats que promou l’itinerari JUMP Math de matemàtiques a l’ESO està pensat perquè la fusió entre diferents cursos sigui gradual. Els conceptes de valor posicional, numeració, aritmètica, fraccions, decimals, geometria, estadística…tot està minuciosament pensat perquè la comprensió sigui el més eficaç possible.

Per aquest motiu, a l’ESO apareixen continguts treballats en cursos anteriors amb JUMP Math, ja sigui per aprofundir o com a elements de repàs.

Molts d’aquests elements, com els diagrames de cinta, les sèries, les taules o els diagrames de Venn, poden ser nous per als alumnes i docents que comencen a utilitzar JUMP Math per primera vegada a l’ ESO. També pot passar que hagi continguts que no apareguin perquè el programa els reserva per al segon curs.

Bases metodològiques de JUMP Math a les matemàtiques a l’ESO

Els processos cognitius que presenta JUMP Math ajuden als estudiants a canviar la seva manera d’entendre les matemàtiques.

De totes maneres, si es comença a implantar JUMP Math a l’ESO, recomanem estudiar els blocs de contingut de 1r i 2n per tenir des de l’inici una visió global dels dos cursos, observar com van apareixent els continguts i els elements de repàs, i pensar a adaptar o afegir contingut per ajustar-ho al grup classe.

També recomanem estudiar els estàndards d’aprenentatge de la comunitat autònoma corresponent i retardar algunes coses per a cursos següents.

La base metodològica que proposa JUMP Math permet que els docents puguin afegir continguts o nivells de dificultat si ho estimen convenient. D’aquesta forma, facilita que tots els alumnes puguin avançar còmodament en matemàtiques i que ningú es quedi enrere.

Això implica que el punt de partida no és un nivell massa elevat de dificultat, sobretot en àlgebra, per així donar més llibertat als docents per adaptar el programa al grup classe.

Diferenciadors de JUMP Math i les matemàtiques a l’ESO

Un dels aspectes diferenciadors de JUMP Math és com suavitza la dificultat de determinats conceptes, introduint-los puntualment per després recuperar-los més endavant, afegint nivells de profunditat i complexitat.

Això ajuda al fet que els alumnes vagin familiaritzant-se amb el concepte i comprenent-ho des de diversos punts de vista. És una manera de treballar nova que efectivament ajuda molt als alumnes a avançar més tranquil·lament.

En definitiva, JUMP Math és un itinerari cohesionat que també ofereix avantatges si s’aplica per primera vegada a l’ESO.

T’agradaria provar JUMP Math? Descarrega el teu kit de mostra!

Comparte