Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Jump Math Blog

La motivació a l’aula: Com motivar l’alumnat

En el dia d’avui parlarem sobre què és la motivació i com motivar l’alumnat per treure’n el màxim profit a les classes.

Amb què està relacionada la motivació a l’alumnat?

Treballar la motivació és també treballar:

 • El propòsit de l’alumnat: un alumne motivat és capaç de veure més enllà, veure la utilitat de les matemàtiques i relacionar-les amb la vida diària i el futur.
 • La constància, ja que és molt més fàcil que un alumne motivat sigui constant i compleixi els objectius proposats.
 • Les ganes fan que l’alumne estigui predisposat a aprendre.
 • La resiliència, ja que és més difícil que un alumne motivat es rendeixi o abandoni davant d’una adversitat que pugui sorgir a classe.

Això també ens mostra la importància de la motivació i el perquè és important treballar-la

Sabies que la motivació…?

 • Quan no hi ha motivació, l’alumnat difícilment aprèn. Per tenir un procés d’ensenyament – aprenentatge significatiu, heu d’estar oberts i amb ganes d’aprendre.
 • La motivació és l’espurna que permet encendre el procés d’ensenyament-aprenentatge. És el botó de play que els docents haurien d’activar perquè tot funcioni.
 • La relació docent – alumnat és clau perquè els estudiants estiguin motivats. Una de les bases de la motivació és la comunicació i l’impacte que pot tenir en la seva trajectòria acadèmica, social i emocional.
 • La base de la motivació és que alumnat i professorat donin sentit a l’aprenentatge. L’alumnat i el professorat han de parlar el mateix llenguatge i trobar una relació en què els estudiants sàpiguen què se n’espera, en tinguin ganes i per tant, li trobin sentit a participar de manera activa a l’aula.

Què és la motivació

La motivació és el conjunt de factors interns o externs que determinen part de les accions d’una persona. És a dir, són les energies dirigides a assolir una fita concreta.

Per això, és important determinar els objectius i que l’alumnat sàpiga quins són aquests objectius, què se n’espera.

Si us interessa saber més sobre objectius, no us perdeu: Objectius didàctics i com ens serveixen per prioritzar.

Dit d’una altra manera, la motivació és important perquè l’alumnat treballi:

La motivació a l'aula

.

Tipus de motivació

 • Motivació Extrínseca: Prové de fora. Recompenses positives o negatives. Fora de control de la persona que fa les accions.
 • Motivació Intrínseca: Prové de l’interior de cada estudiant. Depèn de la persona que realitza les accions. Relació amb la disciplina.
 • Automotivació: Està basada en l’autoconeixement per ser conscient que possibilita a cada persona produir aquest “combustible” per fer una acció determinada sense deixar de gaudir del teu dia a dia. Relació amb el propòsit.

Com fomentar la motivació a l’aula

Per saber com motivar l’alumnat, farem servir els 10 manaments de la motivació:

 1. Alumnat centrat en l’aprenentatge: Des de JUMP Math el cas més clar on l’alumnat és al centre de l’aprenentatge és el descobriment guiat. En aquest moment de la sessió és important:
 • Donar temps perquè observin: Que pensin, que prenguin el moment per processar el repte que se’ls presenta.
 • Escoltar les respostes: Motivar que participin la major quantitat d’estudiants, trobant un equilibri, perquè siguin més protagonistes i per tant tinguin cada cop més ganes de participar.
 • Instruccions clares: Si l’estudiant sap què ha de fer és més fàcil que ho faci i que ho faci amb ganes.
 • Desenvolupament autònom de la comprensió: Fomentar l’autonomia puja l’autoestima, l’alumnat se’n veu capaç i per tant afronta l’assignatura amb més predisposició.
 • Aprendre fent: Fomentar ser un agent actiu, ser partícip.
 • Estratègies i enfocaments diferents: Ningú no té la veritat absoluta i no hi ha una sola manera de fer matemàtiques. Valorar això i respectar-ho ajuda l’alumnat a incloure tothom a la classe.
 1. Aprenentatge social: Fomentar l’aprenentatge comunicatiu i col·lectiu, fa que l’alumnat pugui interactuar amb els seus iguals, se senti més comprès i per tant treballi més motivat. L’aprenentatge social es pot dissenyar còmodament a través del treball cooperatiu. En aquesta línia, el càlcul mental i la part pràctica són un bon moment a les sessions de JUMP Math per fomentar l’aprenentatge social, fent preguntes i reflexions conjuntes.

Exemple de com posar en pràctica la motivació durant el càlcul mental:

La motivació a l'aula

Exemple de com posar en pràctica la motivació durant la realització d’exercicis del llibre de l’alumne/a:

La motivació a l'aula
 1. Validació d’emocions: De vegades pot semblar dificultós, o que ocupa molt de temps però a llarg termini, cal treballar les emocions:
 • Posar nom a les emocions: identificar-les. Moltes vegades hi ha bloquejos o algun alumne es frustra.
 • Donar espai a les emocions: parlar-ne. Per això és important escoltar, identificar el que està passant o sentint.
 • Validar les emocions: entendre-les, respectar-les i animar-lo a seguir.
 1. Personalitzar: Va lligat al fet que l’objectiu comú es va bifurcant en funció de les necessitats. Per això, et recomanem que vegis les formacions anteriors:
 • Ritmes d’aprenentatge
 • Objectius didàctics
 • Disseny Universal de l’Aprenentatge

Des de l’apartat Enregistraments; i que t’apuntis a les formacions següents del Cicle formatiu de Didàctica.

 1. Treball per reptes: Aquesta metodologia és la base del descobriment guiat de JUMP Math. Per això hem de:
 • Començar amb petits èxits
 • Oferir-los exercicis graduals
 • Valoreu l’esforç per sobre del resultat
 • Explicar el procés d’aprenentatge que hi ha al darrere
 • Explicar què es cerca amb cada exercici

És important com a docent demostrar suport durant aquests reptes perquè l’alumnat se senti més motivat.

 1. Creació i participació: Fomentar la creativitat en fer exercicis, ajuda que s’expressin i se sentin bé. Això també fomenta que hi participin de manera personal i activa.

Aquí et deixem un exemple que pots fer servir per reforçar la creació i participació a classes, en grups de 4 participants:

La motivació a l'aula
 1. Reforç positiu: Consisteix a oferir a l’alumnat un estímul agradable cada cop que aquest emet una resposta adequada, amb la intenció de reforçar-ne la conducta.

Si bé és important saber comunicar de manera assertiva quan l’alumnat fa alguna cosa malament, també és molt important felicitar i reforçar de manera positiva quan fa alguna cosa bé, ja que farà que vingui de gust continuar esforçant-se i ajudant a reforçar la seva autoestima i confiança.

 1. Autoconeixement: És el camí propi per evitar comparacions i frustració. Cal estar atents quan algun estudiant s’enfonsa.

Aquí et deixem una dinàmica que pots implementar a la teva classe per reforçar l’autoconeixement:

La motivació a l'aula

A cada color li corresponen uns adjectius. La idea és que els estudiants escullin i ordenin en quin ordre se senten identificats i en base a fer grups. D’aquesta manera s’estan definint, autoconeixent i essent partícips de la creació de grups.

 1. Metacognició: És reflexionar sobre el procés d’aprenentatge. Ajuda que ells mateixos entenguin com aprenen i puguin desenvolupar estratègies per aprendre millor.

Això implica la feina del pensament crític, l’aprenentatge autoregulat i el domini emocional.

Es duu a terme incorporant a classe la pràctica reflexiva, el vocabulari metacognitiu i diferents estratègies d’aprenentatge. Això els ajuda a autoconèixer-se i ser conscients de com aprenen.

Per reforçar aquesta idea et deixem una rutina de pensament per treballar la metacognició:

La motivació a l'aula
 1. Avaluació de la pràctica docent: És el moment per reflexionar i avaluar com a docent sobre si el que faig promou la motivació a l’aula. Com he impartit la classe, què va sortir bé, què puc millorar, si els estudiants han adquirit els coneixements que com a docent he intentat impartir o no, etc.

És un moment d’aturar-se, pensar i reflexionar sobre els objectius, moments, actituds, etc. i suplir aquelles mancances que pugui haver tingut.

La motivació a l'aula

Aquests manaments ajuden a fomentar la participació, validar-los com a individus, promoure un clima de reflexió i autoconeixement, generar confiança en això.

Descarrega ara el material manipulatiu per treballar la motivació a l’aula!

Comparte