Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Jump Math Blog

Comunicació efectiva a l’aula

Alguna vegada has sentit que la comunicació amb els teus estudiants fallava? Amb aquesta sessió aprendràs a donar les millors instruccions del món i verificar que el teu alumnat les ha entès a la perfecció. Comencem!

Què és la comunicació efectiva?

La comunicació efectiva són les estratègies verbals i no verbals que es fan servir, per poder comunicar de manera eficaç les consignes necessàries per a l’exercici de les activitats a l’aula.

És a dir, cal cercar la millor comunicació per al teu alumnat, ja que no a tots els alumnes els serveix la mateixa forma de comunicació i cal tenir-ho en compte.

On és present la comunicació efectiva?

 • A la cultura d’aula: aquelles creences, valors i comportaments que el grup té en comú. Això implica la cohesió grupal, el sentit de pertinença, el bon ambient, l’operació, entre d’altres, i es pot produir gràcies al diàleg i la comunicació de conflictes.
 • A la resolució de conflictes: Un paper important del docent, és el de comunicar sense frustrar, per no transmetre inseguretat i garantir que el conflicte es resolgui.
 • A les instruccions clares: Ser clars en demanar a l’alumnat allò que han de fer, garantirà l’èxit de l’aprenentatge.
 • A la verificació de l’aprenentatge: Permet veure si els estudiants arriben a l’objectiu que el docent ha plantejat.

Una petita reflexió: Imaginem la classe perfecta

Comunicació efectiva a l'aula

Si imaginem una classe perfecta, imaginem una classe activa, amb estudiants motivats. Aleshores, si treballen activament és perquè saben el que han de fer, el que està lligat a les instruccions clares. Si hi participen és perquè hi estan implicats, perquè hi ha un diàleg, els arriba el que el docent està dient i el codi és el correcte. Si estan motivats, és perquè hi ha una relació estreta amb el docent, se senten escoltats i senten que es resolen els reptes que es van plantejant.

Tot plegat tot es relaciona amb la comunicació efectiva.

La comunicació efectiva és la base d’una classe d’èxit:

 • Perquè el professorat té la capacitat per oferir una solució a una dificultat mitjançant una instrucció. Quan l’alumnat està frustrat, el docent pot acompanyar-lo a la fita que ha marcat.
 • Perquè evita confusions i fomenta la retroalimentació. Evita que l’alumnat es perdi, es desorenti, es desenganxi i alhora fomenta la retroalimentació perquè l’alumnat aprengui a regular-se.
 • Perquè permet que afrontem millor dificultats com fer classes virtuals. Si som bons comunicadors, serà més fàcil l’adaptació.
 • Perquè fomenta un diàleg constructiu i aprofitament del temps. El fet que el docent es replantegi com comunicar implica una reflexió prèvia que permet un millor aprofitament del temps a classe. A més, fomenta el diàleg constructiu que fa que l’alumnat estiga més enganxat i evita els comportaments disruptius.
Comunicació efectiva a l'aula

L’alumnat i el docent han de parlar el mateix idioma. Per això és important buscar diferents estratègies per comunicar de manera efectiva a l’aula. Aquí en van algunes que pots posar en pràctica!

Passos cap a la comunicació efectiva

1.Planificació docent:

El primer pas per comunicar bé a l’aula és la planificació docent.

Has de saber de què parlaràs, quins objectius proposaràs, quines activitats faran els teus alumnes i com les faran. Això implica tenir una classe ben planificada i no deixar-ho tot en mans de la improvisació. Si us interessa saber més sobre com planificar la classe, us convidem a llegir “Estratègies de planificació docent”.

2. Trucs per comunicar millor a l’aula:

Biaix positiu:

En lloc de dir: “Si no aprens això, no podràs avançar” és millor dir “És possible que quan siguis capaç de fer això puguis avançar”. La segona resposta convida l’alumne a provar-ho. Comunicar de forma assertiva i evitant la frustració i la falsa creença que se li dona malament l’assignatura.

Debat:

Propiciar el debat és una manera de comunicació efectiva. El debat permet que els estudiants expressin dubtes, proposin noves idees i maneres de resoldre les activitats. Permet que se sentin escoltats, motivats, implicats i fins i tot que puguin aprendre dels companys.

A les notes de les presentacions d’aula de JUMP Math et diu com fomentar el diàleg i el debat a classe. Aquí un exemple:

Comunicació efectiva a l'aula

No penseu en l’elefant rosa:

Si et diem “No pensis en l’elefant rosa” segurament ja hi estàs pensant. Per això, el millor és treure l’imperatiu i reformular les frases com: “No us distragueu”, per “Convé que pareu atenció perquè ara ve un moment molt important perquè…”. Si expliques a un estudiant el perquè és important i ho entén, probablement et faci cas.

Et convidem a reformular les frases següents i començar a utilitzar-les a la teva classe:

Comunicació efectiva a l'aula

Llenguatge senzill:

Evitar fer servir tecnicismes o expressions que no tots entenen i canviar-les per sinònims més accessibles per a l’alumnat. Aquí algunes indicacions més:

Comunicació efectiva a l'aula

– El llenguatge ha de ser senzill però rigorós i d’acord amb l’alumnat i el contingut matemàtic.

– Ha de ser precís i no anar-se’n per la tangent. Fer preguntes concretes tenint en compte el que esperes dels estudiants.

– Ha de ser atractiu per als estudiants i contextualitzat a la realitat de l´aula.

– Ha d’estar ple de sinònims, perquè tots entenen de manera diferent i és important perquè tot l’alumnat pugui entendre sense deixar ningú enrere.

Aportar exemples:

En explicar un concepte, aportar exemples ajuda que els estudiants rebin millor la informació.

Comunicació efectiva a l'aula

Més enllà del llenguatge:

Elements que van més enllà del llenguatge:

 • Projectar la veu: Perquè escoltin tots els estudiants.
 • Transmetre seguretat: Per poder transmetre seguretat és important preparar la classe prèviament, tenir un vincle amb els alumnes i preparar alguns passos previs per sentir-te segur a l’aula.
 • Moviments per buscar una interacció contínua: Mantenir-se en moviment per veure qui necessita ajuda, respondre preguntes, lliurar materials, mantenir-se atent i si algú s’està perdent preguntar-li, contribueix a la interacció i evita els monòlegs del professor.
 • Proximitat – empatia: Si un alumne se sent escoltat i se sent part de la classe, és molt més fàcil que la comunicació sigui efectiva i que l’estudiant es comuniqui i s’expressi. És important entendre els alumnes, les seves realitats, les seves maneres de treballar, això també garanteix que hi hagi una comunicació efectiva.

Instruccions esquemàtiques:

Hem vist que donar instruccions clares és la clau perquè una activitat surti bé. Com es pot fer? Desglossant una pregunta en diverses preguntes.

Comunicació efectiva a l'aula

Com veus, tenir previstes aquestes preguntes és clau per donar instruccions clares.

Exemple:

Comunicació efectiva a l'aula

3. Verificació de l’aprenentatge:

El darrer pas és comprovar si l’alumnat ha arribat als objectius que s’han plantejat. Si han arribat vol dir que la comunicació ha estat efectiva. En cas que no hi hagin arribat, cal replantejar el pas anterior, la comunicació a l’aula.

Un darrer aclariment quant a aquesta part, verificar no és avaluar:

Comunicació efectiva a l'aula

Així que ja saps si verifiques l’aprenentatge et serà més fàcil reajustar-te utilitzant la informació obtinguda en el procés de retroalimentació.

Tècniques de verificació de l’aprenentatge:

 • Utilitzar pissarres a classe per respondre les preguntes del docent.
 • Que hi hagi diàleg per parelles o grups sobre la resolució d’una activitat.
 • Permetre que els alumnes treballin a la pissarra de classe.
 • Que els estudiants aixequin les mans i escoltar les respostes.
 • Seleccionar un exercici del full d’activitats dels estudiants i revisar-ho.

Comparte