Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Jump Math Blog

JUMP Math: matemàtiques educació infantil

matemàtiques en educació infantil
Matemàtiques educació infantil

L’educació infantil és una etapa fonamental a la base de l’educació primària. Avui parlarem de les matemàtiques educació infantil.

Els objectius principals que JUMP Math proposa en aquesta etapa crucial, són:

• Descobrir les propietats matemàtiques bàsiques a través de la manipulació.
• Entrellaçar els processos i les habilitats amb els continguts a l’aula perquè es converteixin en un aprenentatge conglomerat.
• Introduir el llibre de pràctica i avaluació, sempre que els alumnes tinguin els conceptes realment interioritzats.

El treball en equip i les dinàmiques de joc a l’aula són imprescindibles per arribar a aquests objectius. Enfront de la competitivitat, els jocs requereixen tant del treball individual com col·lectiu, enfortint la cooperació i la consolidació dels coneixements, promocionant l’empatia i evitant les jerarquies. Tot redunda en un clima d’aula molt favorable a la motivació que requereix tot aprenentatge

Fases en l’ensenyament de matemàtiques educació infantil

Un dels aprenentatges clau que es desenvolupa a educació infantil és el del sentit numèric. A JUMP Math passa per les fases següents:

1. Els alumnes aprenen primer a dir els números en veu alta, sense assignar-los a priori un significat.

sentidonumérico1
2. En segon terme, aprenen la correspondència un a un: un objecte per a cada número comptat.

sentidonumérico2

3. Més tard s’estableix una relació entre l’últim element comptat i el conjunt d’elements que tenim: comprensió del sentit numèric.

sentidonumérico3

4. I una vegada consolidada aquesta relació, la numeració es subitiza: s’identifica sense necessitat de comptar.

sentidonumérico4

Les matemàtiques en la vida real 

El potencial de JUMP Math no només radica en l’organització i seqüenciació de continguts, sinó en la idoneïtat de la proposta metodològica a l’aula. A través del descobriment guiat, els estudiants exploren i comprenen la bellesa de les matemàtiques com un llenguatge simbòlic connectat amb el món real.

Un descobriment que es desenvolupa a través de la representació d’objectes o situacions. Perquè aquestes representacions siguin el més efectives possible, per a educació infantil recomanem:

Utilitzar paper quadriculat quan sigui necessari, ja que permet als alumnes tenir referències en el moment d’escriure o dibuixar al paper.

• Mostrar elements diversos: dibuixos a la pissarra, materials pròxims, etc.
• Desenvolupar estratègies per a l’avaluació immediata.
• Utilitzar les mans i els polzes per a millorar la comunicació espontània i efectiva.

JUMP Math traça un itinerari d’aprenentatge des d’educació infantil fins a 2n de secundària que té en compte tant el procés de maduració cognitiva dels alumnes, com la pròpia estructura lògica de les matemàtiques. Si bé no és imprescindible començar a infantil, sí representa una oportunitat per a promoure un aprenentatge fluid i motivador des d’edats molt primerenques, que dóna temps a l’alumnat a reflexionar, a compartir i a connectar.

Descarrega el teu kit de mostra i prova JUMP Math!

Comparte