Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Jump Math Blog

Implantació JUMP Math – CEIP Juan del Enzina de Salamanca 2018 – 2023

María Rosa Pascual Sánchez és la directora del CEIP Juan de l’Enzina de Salamanca. Durant la seva ponència a la Jornada: Orientaciones para las buenas prácticas de las Matemáticas, va explicar com el centre ha passat per diferents dificultats a l’hora d’abordar les matemàtiques, la seva proposta de millora i implantació amb JUMP Math i l’experiència del centre.

Context del centre per a la implantació JUMP Math

El CEIP Juan de l’Enzina és un col·legi petit ubicat en un barri de població força desafavorida, amb moltes ganes d’implantar canvis a nivell educacional per escurçar la bretxa social entre els estudiants i que aquesta no suposi una barrera per a l’aprenentatge.

El centre té 18 professors, 105 alumnes i un petit grup de pares implicats en leducació dels seus fills. Dins del grup d’estudiants hi ha un percentatge alt d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

El canvi metodològic

Actualment, el centre es troba immers en l’elaboració del pla estratègic de millora del pla Proa+ amb intensió d’aconseguir un centre amb més expectatives per a l’alumnat.

La directora ha explicat que el centre pertany al Programa 2030, amb autonomia per introduir canvis que afavoreixin una educació inclusiva de qualitat.

Aquests canvis es plasmen principalment en els horaris i els agrupaments. L’escola compta amb 6 hores de llengua i 5 de matemàtiques, de 1r a 6è, agrupant els estudiants pel seu nivell de competència curricular. Quan un alumne aconsegueix els objectius del seu grup, avança el següent. Si no els aconsegueix, retrocedeix l’anterior. Una de les claus d’aquest sistema consisteix a impartir llengua i matemàtiques a la mateixa hora a tot el centre, atenent tots els grups simultàniament.

A causa dels seus baixos resultats en les avaluacions individualitzades, la direcció provincial de Salamanca els va proposar el 2018 fer la implantació JUMP Math. Tant l’equip directiu com la totalitat del claustre va acceptar el canvi.

Implantació JUMP Math - CEIP Juan del Enzina de Salamanca
Implantació JUMP Math – CEIP Juan del Enzina de Salamanca

El 2018-2019 va arrencar el canvi metodològic. En un primer moment va ser implantat únicament de 1r a 3r. El següent curs, 2019-2020, es van sumar 3r i 4t, després va arribar la pandèmia.

Amb la pandèmia l’educació es va alentir, al CEIP Juan de l’Enzina es va paralitzar. No hi van poder treballar res, tant per manca de mitjans com per manca d’interès. Només un petit grup va poder continuar treballant els conceptes matemàtics. Al curs següent, només els alumnes esmentats van avançar de nivell, la resta va repetir curs.

El curs 2021-2022, van incorporar al projecte educació infantil 5 anys i 5è EP.

Aquest any, ja han aconseguit implantar JUMP Math des d’Infantil 4 anys a 6è EP.

Què és JUMP Math?

JUMP Math és un programa de matemàtiques desenvolupat al Canadà pel doctor en matemàtiques John Mighton. Comprèn des d’Infantil 5 anys a 2n ESO.

El mètode el va desenvolupar el Dr. Mighton en comprovar l’aversió a les matemàtiques dels estudiants i les inquietuds que els docents els produeix impartir l’assignatura.

JUMP Math divideix els conceptes matemàtics en petits passos fàcilment assimilables per tots els estudiants, amb un ordre coherent i creixent en dificultat, evitant les llacunes a l’aprenentatge.

Tant el disseny didàctic del programa, com la seqüenciació i la presentació dels continguts es basen en la ciència cognitiva, en dinàmiques participatives, en l’avaluació contínua i en la divisió de les lliçons en petites unitats fàcilment assumibles per a tots els estudiants.

Claus de JUMP Math

JUMP Math proposa una sèrie de claus per afavorir un aprenentatge tranquil, fluid i motivador.

 1. Reforçar la confiança amb exercicis regulars.
 2. Assegurar la comprensió de cada pas per afavorir-ne la participació.
 3. Proposar reptes graduals que tothom pugui afrontar amb èxit.
 4. Desenvolupar la pràctica a través de jocs i desafiaments motivadors.
 5. Construir conceptes complexos mitjançant idees senzilles.
 6. Reduir el text al mínim i introductor gradualment el vocabulari.
 7. Manipular objectes que permetin visualitzar els conceptes.
 8. Practicar el càlcul mental per enfortir la fluïdesa.
 9. Pautar una bona seqüència de passos per arribar a un concepte.
 10. Avaluar de manera continuada.

Com és una sessió amb JUMP Math?

Una sessió de JUMP Math té 3 moments principals:

 1. Càlcul mental: Durant els primers 5-7 minuts de la sessió es proposa una rutina diària col·lectiva per escalfar motors, activar latenció i enfortir les habilitats de càlcul. Les pissarres individuals són de gran ajuda perquè tots els estudiants hi participin.
 2. Descoberta guiada: En els següents 20-25 minuts, es realitzen dinàmiques de treball col·lectives, mitjançant passos didàctics perfectament assumibles per tots els estudiants. El docent fa preguntes estratègiques als estudiants i presenta petits reptes de mica en mica cada vegada més difícils, aconseguint que els estudiants comprenguin els conceptes matemàtics sense mecanitzar-los.
 3. Pràctica individual: Els darrers 10-15 minuts de la sessió, es destinen al treball individual al llibre de l’alumne. Això afavoreix la consolidació i l’avaluació de l’aprenentatge.

Un dels conceptes que destaquen JUMP Math, és l’aprenentatge des dels concrets i manipulables, al concepte numèric i la comprensió abstracta.

Es parteix d’allò que es pot veure, tocar, sentir, comptar, mesurar i que està al nostre voltant, per passar després a utilitzar els dits, els cubs, rectes numèriques, taules del 100, etc.

Pas a pas, la representació pictòrica és cada vegada més esquemàtica. Es compon, es descompon i s’introdueix, per exemple, l’algorisme de la suma quan tothom ha adquirit el concepte de la suma.

Els materials JUMP Math

Els estudiants tenen dos llibres formats per activitats didàctiques pensades específicament per respectar el ritme daprenentatge dels estudiants i acompanyar la dinàmica de la classe.

El docent, per la seva banda, no té llibre, sinó guies didàctiques. És aquest qui donarà els reptes perquè els estudiants reflexionin, responguin i, mitjançant un feedback continu, arribin a aprendre’n els conceptes.

Aquests reptes van acompanyats d’elements projectables per dinamitzar les classes i generar un clima participatiu a l’aula.

Tot i que JUMP Math proporciona el material seqüenciat per dificultat, s’impartirà tenint en compte el ritme d’aprenentatge del grup. Si el grup aconsegueix adquirir els coneixements duna unitat, es passa a la següent, si no, no. Els materials són flexibles i s’adapten a les necessitats dels estudiants.

Tots els materials de JUMP Math són en blanc i negre, sense elements distractors per afavorir la concentració dels alumnes. Això és summament motivador. Els estudiants fixen la seva atenció a l’activitat que estan realitzant. La resolen amb més facilitat en no existir distraccions, colors dibuixos, ninotets, etc. que científicament no aporten res a l’exercici, provocant moments molt gratificants en adonar-se que són bons per a les matemàtiques.

Què requereix el mètode de JUMP Math?

 • Requereix un canvi de mentalitat, tant a la didàctica com a la metodologia.
 • Requereix un estudi inicial, una preparació de classes i un esforç inicial, sobretot el primer any.
 • Una formació específica i sistemàtica.
 • Seguir la seqüència i lordre de les unitats.
 • Seguir les presentacions de les lliçons.
 • Una preparació de classes setmanal. Així es treu més profit de la relació entre les diferents lliçons i es poden fusionar millor els processos.

Punts a millorar a JUMP Math segons el centre

 • Preferim la guia del professor en versió impresa que no pas la digital.
 • La metodologia depèn de la voluntat i interès del professor.
 • El professorat nou i els substituts requereixen de capacitació.
 • No és recomanable treure continguts sense tenir clar el conjunt del mètode.
 • Preferim les formacions presencials per sobre les en línia.

Punts a favor de la implantació JUMP Math

 • Les classes són molt dinàmiques i participatives.
 • Millora el raonament numèric, abstracte i comprensió de conceptes matemàtics.
 • La contínua manipulació permet visualitzar els conceptes.
 • Es creen a l’aula moments emocionants al voltant de l’aprenentatge de les matemàtiques.
 • Els problemes ja no són cap problema.
 • Millora l’autoestima.

Per finalitzar, la directora Maria Rosa Pascual Sánchez ha tancat dient:

“La filosofía del paso a paso (el JUMP) está presente en todo nuestro centro. Nuestro objetivo fundamental es promover experiencias y actitudes positivas en nuestro alumnado para aumentar su capacidad de autonomía y propiciar una convivencia de calidad dentro de un ambiente de trabajo dinámico en el aula.”

María Rosa Pascual Sanchez – Directora del CEIP Juan de l’Enzina de Salamanca

Si tu també vols fer un canvi metodològic al teu centre, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Comparte