Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Jump Math Blog

Com es desenvolupa l’habilitat de càlcul mental amb JUMP Math?

L’itinerari que proposa JUMP Math per desenvolupar una bona habilitat de càlcul mental té en compte en tot moment l’ordre i la seqüenciació necessaris, afavorint el gust per les matemàtiques i la motivació per aprendre-les.

Els avanços en la neurociència ens indiquen que les emocions i el gust per aprendre són clau per aconseguir bones connexions neuronals per a un procés d’aprenentatge sòlid i motivador. A més, és important cuidar el moment en el qual s’aborda un concepte matemàtic tenint en compte l’edat madurativa dels alumnes.

JUMP Math treballa el càlcul mental des d’Educació Infantil i durant tota la primària amb estratègies que es van complementant i que els alumnes van aplicant quan les tenen dominades. El comptar amb elles, els ajuda a tenir confiança i seguretat en si mateixos.

Educació Infantil i càlcul mental 

L’objectiu en aquesta etapa és ajudar a desenvolupar un bon sentit numèric. Els alumnes aprenen a dir els nombres en veu alta sense atorgar-li un significat encara. A continuació aprenen la correspondència d’un objecte per cada nombre comptat. Després estableixen una relació entre l’últim element comptat i el conjunt d’elements, apareixent la noció de quantitat: si comptem 6 elements, el número 6 ho assignem a l’últim element. Finalment, els alumnes identifiquen, ja sense explicar, un determinat nombre d’objectes.

infancia

Càlcul mental a 1r de Primària

En el primer curs apareixen 20 habilitats de càlcul mental que es treballen de forma seqüencial i que es relacionen unes amb unes altres:

 • Les quatre primeres consisteixen a sumar o restar 2 a partir de nombres parells o nombres imparells, la qual cosa més endavant ajudarà al fet que els alumnes puguin imaginar el pas entre desenes. Un cop hagin après a sumar i restar els números 1 i 2, podràn sumar i restar fàcilment, els números 3 i 4:
  35 + 3 = 35 + 2 + 1
  35 – 3 = 35 – 2 – 1
  51 + 4 = 51 + 2 + 2
  51 – 4 = 51 – 2 – 2

  I després aprenen com sumar 5 a partir de 4 més 1 o restar 5 a partir de restar 4 i restar 1:

  42 + 5 = 42 + 4 + 1

  42 – 5 = 42 – 4 – 1

 • El següent grup d’habilitats utilitza les anteriors per sumar dobles o sumar nombres que difereixen en una unitat, o sumar desenes i unitats. Això és molt important per donar sentit al valor posicional de les xifres.
 • L’últim bloc consisteix a desenvolupar estratègies de suma per iniciar la idea d’agrupació. Per exemple, la transformació de 10 unitats en una 1 desena.

Càlcul mental a 2n de Primària

Se segueix treballant en les habilitats anteriors i s’incorporen noves estratègies:

 • Utilitzar el valor posicional d’un nombre per transformar una resta en una suma: segundo
 • Identificar el valor posicional dels nombres que s’estan restant. Si té les mateixes centenes o les mateixes desenes, es pot fer restant solament les unitats: 27 – 25 = 2
 • Realitzar la resta d’un nombre de dues xifres a un múltiple de 10, la qual cosa comportaria la descomposició de les desenes en 10 unitats, observant que és equivalent restar un 1 a la desena i després sumar una unitat: 30 – 17 = 29 + 17 +1 = 12 + 1 = 13

D’aquesta forma desenvolupem diverses formes de realitzar càlculs matemàtics i ajudem a consolidar estratègies aparentment senzilles però que juntes ajuden agilitar el càlcul mental.

Càlcul mental a 3r de Primària

Apareix la noció de multiplicar i les taules de multiplicar a partir d’haver après a comptar de 2 en 2, de 3 en 3, etc. És molt important que aparegui al mateix temps una representació dels nombres, per exemple amb files i columnes, perquè això afavoreix el reconeixement de patrons ocults i relacions entre xifres que ajuden a una millor comprensió del sentit de multiplicar.

Existeixen molts mètodes per aprendre les taules de multiplicar. JUMP Math utilitza la visualització geomètrica del concepte ordenant els nombres en files i columnes, pròpiament una taula. És important relacionar la idea de comptar de 2 en 2 o de 3 en 3, etc. amb l’observació de quantes files de 2 o 3 elements en tenim. D’aquesta forma podem fins i tot relacionar el concepte numèric amb la noció d’àrea de superfície d’un rectangle. Això serà de gran ajuda quan es treballin conceptes geomètrics.

tercero tercero 2

Càlcul mental a 4t de Primària

Utilitzem les estratègies que han aparegut abans, ara amb nombres més grans. Per exemple, podem sumar nombres de tres xifres descomponent les centenes i les desenes en unitats.

Conclusions

JUMP Math treballa en tots els cursos, sobretot en cicle inicial i cicle mitjà, diverses estratègies de càlcul que ajuden a augmentar l’autoconfiança dels alumnes. Presentar-les de manera seqüenciada i donant temps al fet que les assimilin, els permet incorporar una gran varietat de recursos que no solament els confereix tranquil·litat a l’hora de realitzar operacions matemàtiques, també els facilita que més endavant puguin comprendre continguts més abstractes.

T’agradaria provar JUMP Math? Descarrega el teu kit de mostra.

Comparte