Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Jump Math Blog

És necessari aprendre les taules de multiplicar de memòria?

Moltes vegades ens han preguntat: És necessari aprendre les taules de multiplicar de memòria? Per això, en aquesta nota respondrem aquesta pregunta.

Descobrir la bellesa de les matemàtiques té molt a veure amb descobrir que és un àmbit on tot estar connectat. Un exemple molt clar és l’aprenentatge de les taules de multiplicar, si les aprenem superant la simple memorització.

En aquest sentit, JUMP Math fa possible que els estudiants descobreixin la multiplicació per sí mateixos i ajuda als docents a establir un bon itinerari d’aprenentatge del concepte de multiplicar. Veiem una seqüència senzilla:

 •  Comencem per on comença tot: contant a salts – Les taules de multiplicar

 • Primer d’1 en 1, després de 2 en 2, més tard de 5 en 5, etc. Comencem la seqüència contant, per exemple, monedes. Observem que obtenim la mateixa quantitat de monedes sense necessitat de dir tots els números i que, quan contem a salts, el que fem és sumar la mateixa quantitat d’elements. Per tant, una suma repetida és equivalent a contar a salts cap endavant, per exemple. Utilitzem estratègies com la regla numèrica o les taules de 100 per visualitzar alguns patrons o regularitats que apareixen a les sèries de números que resulten de contar a salts.
  multiplicación_1
 • La multiplicació és una suma repetida – Les taules de multiplicar

 • A vegades, interessa sumar la mateixa quantitat diverses vegades, pel que ve molt bé poder expressar aquesta suma d’una forma més reduïda i còmode. Com presentem als alumnes aquest moment? Si necessitem expressar la suma de vuit 5, sempre escriure’m primer el número de vegades que sumem i després el sumanten qüestió. Així abordem el concepte de multiplicar junt amb la seva nomenclatura i el seu signe: “X.
 • Treballem les taules identificant els patrons.Els alumnes troben regularitats, reflexionen sobre elles, i “juguen” amb les taules. Per exemple, amb la taula del 3 observem què ocorre quan “baixem” per una columna o “avancem” per una fila. També observem altres patrons ocults, com que el resultat de la suma de les xifres sempre apareix en la mateixa taula. Aquestes regularitats, tant en les taules de nombres imparells com en les de nombres parells, permeten guanyar agilitat en l’aprenentatge i faciliten la seva posterior memorització.

multiplicacion_02

 • Presentem la “taula de multiplicar”. Primer construïm fins a la del 5 i després l’ampliem fins a la del 10, facilitant anar agafant agilitat en la visualització i la posterior memorització, sense perdre mai el sentit que li hem donat en un principi. Per exemple, construïm un rectangle a partir de les files i columnes per visualitzar la multiplicació de 3 x 4.
  multiplicacion_03
 • Plantegem reptes. Animem als alumnes al fet que reflexionin i descobreixin patrons en les multiplicacions: la multiplicació de dos nombres parells és sempre parell?, què succeeix si multipliquem un nombre parell i un imparell?
  2 x 2 = 4
  2 x 4 = 8
  4 x 6 = 24

Llavors, és necessari saber-se les taules de memòria o no? Doncs sí, i el procés d’aprenentatge que planteja JUMP Math va molt més allà de la simple memorització, ja que permet el següent:

 • Aprendre amb motivació i gaudir del procés , vinculant l’aprenentatge amb emocions positives i allunyant als alumnes del bloqueig o l’avorriment.
 • Entendre realment els conceptes matemàtics perquè els van visualitzant a mesura que els construeixen.
 • Ajudar a descobrir connexions entre els diferents conceptes matemàtics que es van aprenent.

Si vols conèixer amb més detall aquest i altres exemples de com JUMP Math canvi la manera d’ensenyar i aprendre les matemàtiques per implantar-lo en el teu centre educatiu, apunta’t als pròxims webinars.

Comparte