JUM MATH Actualidad

15 Jun 2017

Un itinerari eficaç per combatre les barreres d’aprenentatge

Si bé hem avançat en l’abordatge competencial, un dels nostres grans reptes segueix sent vèncer de forma eficaç les barreres d’aprenentatge de tal manera que tot l’alumnat adquireixi la base matemàtica suficient per poder desenvolupar-se davant els reptes socials i professionals de la societat contemporània. Aquestes barreres són especialment incisives en el pas d’un cicle educatiu a un altre, abocant a molts alumnes a perdre la seva capacitat de comprensió i motivació en la matèria, sobretot quan comencen a abordar-se conceptes o procediments abstractes complexos.

Per afrontar aquest desafiament, JUMP Math traça un itinerari d’aprenentatge des de P5 fins a 2n de Secundària que té en compte tant el procés de maduració cognitiva dels alumnes, com la pròpia estructura lògica de les matemàtiques.

La seqüenciació de continguts del programa permet desenvolupar una base sòlida de coneixement, habilitat i actitud davant les matemàtiques que atén a les següents consideracions de la ciència cognitiva:

  • Estableix connexions entre els diferents conceptes i procediments per assentar la compressió i diversificar les estratègies de resolució de problemes. El més important és afavorir la capacitat relacional, el dinamisme en les idees i conceptes. JUMP Math enforteix aquestes connexions amb la representació diversificada (gràfica, simbòlica o numèrica) dels conceptes.
  • És un itinerari recurrent que reprèn i aprofundeix els continguts al llarg dels cursos. Al costat de l’avaluació contínua, aquest itinerari evita que es produeixin llacunes en l’aprenentatge i que els alumnes es perdin en el procés.
  • Dóna molta rellevància a la confiança i motivació de l’alumnat per les matemàtiques. Dels 4 als 11 anys és quan els nens es fan conscients de l’emoció d’aprendre, per la qual cosa si els continguts d’aprenentatge no van associats a emocions positives, desistiran o s’avorriran. Aquesta etapa madurativa és decisiva en el desenvolupament formatiu posterior, per això JUMP Math promou un aprenentatge fluid però pautat, de descobriment guiat, donant temps a l’alumnat a reflexionar, a compartir, a connectar…, i permetent que els aprenentatges es facie en el moment i de la forma més oportuns, seguint els criteris que estableixen els estudis en neurociencia.

Comptar amb un itinerari amb una seqüenciació de continguts minuciosament estudiada i provades és fonamental per afavorir un aprenentatge pausat, tranquil i motivador, evitant l’estrès o les llacunes d’aprenentatge que es poden produir en presentar conceptes abstractes complexos.

Un exemple de l'itinerari JUMP Math a través de l'ensenyament de les fraccions