Tallers

Quin enfocament t’interessa més?

Amb JUMP Math els docents aprenen a ensenyar matemàtiques d’una altra manera, i els alumnes aprenen a pensar d’una altra manera.
Matemàtiques en moviment

Dirigit a Educació Infantil i primer cicle de primària
Seqüències d’aprenentatge i manipulació de materials per desenvolupar el sentit numèric i el càlcul mental. Et presentem activitats que afavoreixen l’aprenentatge del recompte, el càlcul, la descomposició numèrica i les taules de multiplicar.

Descobriment guiat i avaluació contínua

Dirigit a Educació Primària
Estructura d’una classe en la que els docents guien als alumnes en el descobriment dels conceptes matemàtics, fent servir la pràctica per consolidar l’aprenentatge. Veuràs com les activitats i els recursos permeten atendre la diversitat del grup classe.

Estratègies de resolució de problemes

Dirigit a Educació Primària i ESO
Diverses estratègies de resolució de problemes en l’itinerari didàctic per primària i ESO. Veuràs com un problema matemàtic pot ser resolt de moltes maneres diferents, potenciant la capacitat resolutiva dels alumnes.

Actualitat

Més notícies