JUM MATH Actualidad

7 des. 2016

Resultats PISA: 3 anys perduts i ja van 12

Per Miquel de Paladella, l’expert d’innovació social de COTEC, professor d’innovació en la UB i en l’Institut d’Innovació de ESADE i CEO de JUMP Math Espanya.

  • Espanya pràcticament no ha millorat el seu nivell de matemàtiques des de l’informe PISA 2003.
  • 2 de cada 9 alumnes a Espanya no aconsegueixen el nivell mínim per participar plenament en una societat moderna.
  • Solament 7 de cada 100 pot aspirar a una carrera cientificotècnica, que són les que major ocupació ofereixen.

Aquest quadre resumeix l’evolució del nivell en matemàtiques dels alumnes espanyols mirant el percentatge dels quals no arriben als nivells mínims, i els que poden aspirar a una carrera cientificotècnica:

ESPANYA (Matemàtiques) No supera el nivel 2 Nivells superiors (5 i 6)
2003 23,0% 7,9%
2006 24,7% 7,2%
2009 23,7% 8%
2012 23,6% 8%
2015 22,2% 7,2%

Aquesta dada indica que el sistema educatiu espanyol no està progressant a aconseguir l’objectiu que tots els estudiants adquireixin les competències matemàtiques bàsiques per participar en una economia moderna centrada en el coneixement. El 22% no aconsegueix un nivell bàsic, i solament el 7% aconsegueix un nivell suficient per aspirar a les carreres STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques per les seves sigles en anglès) que són les amb major demanda del mercat laboral.

Revertir aquest problema

Hi ha diversos elements que permeten als països millorar de forma ràpida i eficaç:

  1. Els països que millors resultats tenen a PISA dediquen entre 4 i 5 hores de matemàtiques a la setmana, i no entre 3 i 4 com a Espanya. No estem parlant de 7 o 10 hores, que són innecessàries. Però sí assegurar un mínim de 4 a la setmana.
  2. Implantar innovacions pedagògiques provades amb èxit, experimentades amb rigor científic i basades en la ciència cognitiva, i promoure-les a l’escola pública. No es pot seguir amb els mateixos programes de sempre. Ja sabem els resultats que ofereixen. Ni es tracta tampoc d’implantar qualsevol programa de matemàtiques poc rigorós.
  3. Desenvolupar sistemes d’avaluació i feedback constant, que permeti identificar llacunes en l’aprenentatge.
  4. Pautar l’aprenentatge per plantejar un element de complexitat alhora. Eliminar els graons massa alts, i permetre la comprensió de cada pas, afavorint la participació.
  5. Ensenyar els conceptes matemàtics a través del descobriment guiat i la manipulació, evitant caure en els processos mecànics de resolució matemàtica.

En aquest context els centres públics del país haurien d’aprofitar innovacions com JUMP Math, programa contrastat científicament i recentment distingit amb el premi WISE, i que a Espanya ja apliquen un miler de docents a 11.000 alumnes. Un recent estudi realizat pel CRECIM conclou que els estudiants que aprenen matemàtiques a través d’aquest programa, milloren la seva nota en 2 punts.