JUM MATH Actualidad

24 Oct 2019

Reptes de llenguatge visual per entendre el concepte de diferencia

Plantejar reptes és una forma per augmentar la motivació dels alumnes quan resolem problemes a l’aula, sobretot en el primer cicle de primària. Es tracta d’imaginar diferents situacions on, a manera de joc, els alumnes han de decidir quina és la millor manera de resoldre situacions diverses.

Comencem plantejant als alumnes que tenen tres intents per aconseguir un objectiu. En aquest cas, comparem quantitats.

Primer repte
En el joc tenim dos tipus de peces: vermelles i grises. L’objectiu és que els alumnes endevinin, en només dos o tres segons, de quina mena de peces hi ha més determinant també quina quantitat de més exactament.

rojasygrises

Segon repte
Ara les peces apareixen agrupades però donem als estudiants tan sols tres segons per saber de quin tipus hi ha més i quina quantitat de més exactament.

Piezas_Rojas_Grises2

Tercer repte
Aquesta vegada, presentem les peces de manera que ja no fa falta explicar-les ni restar-les per saber de quina mena de peces n’hi ha més. Els alumnes es fixen directament en la diferència entre quantitats perquè associen directament una a una les restants. D’aquesta forma tots els alumnes poden saber de quina mena de peces n’hi ha més i quin número de més, exactament.

Piezas_RojasY_Grises3
Normalment els alumnes no aconsegueixen resoldre el primer i segon repte però sí el tercer. Això permet que aprenguin a col·locar les peces de la forma més fàcil per a comparar-les. Així, tenen la sensació de ser ells mateixos els qui descobreixen el concepte i facilita que l’utilitzin en un futur, si és necessari.

Continuem utilitzant dibuixos per a comparar les quantitats que té cadascun i ara les col·loquem horitzontalment per a comparar-les millor.

Utilitzem el següent esquema per representar que el José té 5€ i la Sandra 2€. Els cercles representen el que té cadascun i les creus els que li falten a la Sandra per a tenir les mateixes que el José. Les creus representen els elements que falten per a tenir la mateixa quantitat, és a dir la diferència.

En aquest cas dibuixem cercles per representar que el José té 5 € i la Sandra 2 €. Les creus representen els elements que falten per tenir la mateixa quantitat.

noción_de_diferencia4

Situem els cercles de forma horitzontal per a afavorir la comparació i deduir quantes falten o quantes sobren. Determinem així, la diferència entre quantitats.
Una vegada consolidem aquesta idea, utilitzem rectangles i ovals per arribar a la representació numèrica.
Els rectangles vénen dels cercles (els que té cadascun) i l’oval de la diferència. D’aquesta forma, els alumnes poden associar rectangles a un concepte i oval a un altre.

La Sandra té set taronges i el Jacinto en té tres.

6
La Sandra té quatre taronges més que el Jacinto. El Jacinto té quatre taronges menys que la Sandra.
En aquest cas la dificultat seria endevinar quin dels dos té més quantitat d’elements. Això és fonamental, perquè així sabrem qui va a dalt i qui va a baix.

Ara, gràcies al següent esquema, podem utilitzar números per a assignar quantitats i sabrem ràpidament de quin concepte ve cadascun.

1 (1)

Plantejar reptes a l’aula a través de representacions gràfiques és determinant per a:

• Aconseguir que tots els alumnes resolguin els problemes amb un joc o un altre.

• Afermar la manera de representar la noció de diferència.

• Augmentar la motivació dels alumnes en ser ells els que tenen la sensació de descobrir el perquè

• Prendre consciència que comptem cap endavant per a sumar quan el que estem calculant és una resta. Sempre és més fàcil sumar que restar.

• Facilitar la posada en acció a les aules, així com una bona avaluació contínua.

Si vols conèixer més detalladament aquest i altres exemples de com JUMP Math canvia la manera d’ensenyar i aprendre les matemàtiques per a implantar-ho en el teu centre educatiu, posa’t en contacte amb nosaltres.

Conèixer més sobre JUMP Math