JUM MATH Actualidad

28 nov. 2016

Quan el lleig funciona millor

Per què els llibres de JUMP Math són tan lletjos? Per què són en blanc i negre? I per què porten tan poques il·lustracions? Aquestes són preguntes recurrents d’alumnes i docents en descobrir el material.

La resposta és que a JUMP Math les decisions no es prenen a l’atzar o per estalviar. Més aviat, existeix una obsessió per utilitzar la ciència per entendre de quina manera s’aprèn millor.

Blanc i negre millor que color

Un estudi de la Universitat de l’estat d’Ohio sobre l’aprenentatge de matemàtiques i l’ús de símbols i gràfics, va experimentar amb diverses representacions simbòliques canviant únicament el color. La conclusió va ser totalment inesperada: “la mera addició de color redueix l’aprenentatge” [1].

Altres dos estudis basats en l’aprenentatge de nens i nenes del centre de ciència cognitiva de la mateixa universitat conclouen que l’aprenentatge de conceptes abstractes és molt més eficient quan s’usen símbols abstractes monocromàtics en lloc de formes concretes acolorides.

Per exemple, la imatge superior presenta dues representacions gràfiques possibles de la mateixa fracció. La de dalt utilitza símbols concrets i contextualitzats per explicar la fracció. La de sota utilitza símbols abstractes i genèrics en blanc i negre. Les proves científiques realitzades conclouen que l’aprenentatge és més eficient i més ràpid a través de símbols abstractes que no pas a través de símbols concrets i en color [2].

Per aquest motiu, JUMP Math utilitza únicament el blanc i negre en les representacions gràfiques, i símbols abstractes més que representacions concretes i en color.

En aquest cas, el lleig funciona millor.

 

[1] Transfer of Mathematical Knowledge: The Portability of Generic Instantiations (pàg. 153): http://cogdev.cog.ohio-state.edu/docs/2009/SRCD_perspectives-published.pdf

[2] Children’s acquisition of fraction knowledge from concrete versus generic instantiations: http://cogdev.cog.ohio-state.edu/docs/2012/paper0308-publsihed.pdf