JUM MATH Actualidad

9 març 2017

PER QUÈ JUMP MATH FUNCIONA MILLOR A LES AULES?

Les matemàtiques són molt fàcils si ens les expliquen bé, pas a pas, a través de reptes incrementals i ben pautats, i avaluant constantment el procés perquè no quedin llacunes d’aprenentatge.

Però com fer-ho? El primer és vencer el mite que no tots els estudiants poden aprendre. En lloc de preguntar-nos: Per que en Juan o l’Elena no poden llegir?”, hauríem de preguntar-nos: “Hi ha alguna cosa al món que no puguin aprendre?”. Gràcies a la ciència cognitiva sabem que la motivació, la perseverança i la pràctica són més importants que l’habilitat innata.

En paraules de John Mighton, creador de JUMP Math: “Quan els nens confien en el que saben, es trenca la jerarquia entre ells i es genera un efecte d’audiència on l’aprenentatge col·lectiu i col·laboratiu és molt més potent que l’aprenentatge individual.”

Millorar la pedagogia depèn dels programes que oferim als docents perquè sàpiguen com motivar als seus alumnes, com ajudar-los a creure en si mateixos i guiar-los en el descobriment de les matemàtiques. El punt de partida és creure que tots els estudiants poden desenvolupar les competències que s’exigeixen en primària i secundària.

Per això JUMP Math és un programa pensat per ser utilitzat pels docents a l’aula, facilitant-los tots els recursos perquè puguin ensenyar a comprendre en lloc de mecanitzar. Un programa que ha estat desenvolupat amb base en els avanços de la ciència cognitiva i orientat a donar resposta a les barreres en l’aprenentatge de matemàtiques.

Sovint no solament docents, sinó també pares, mares i tutors preocupats per l’aprenentatge dels seus fills, ens consulten sobre l’ús dels nostres materials per ajudar-los. La nostra recomanació és que JUMP Math sigui implantat com un programa de centre on es pugui potenciar no solament el treball col·lectiu a l’aula, sinó també garantir la continuïtat del mètode en els diferents cursos i promovent el suport entre parells en el treball docent.

Per això us animem a compartir informació del programa i els seus fonaments amb el vostre centre educatiu de referència. A més ens oferim a acostar-nos per ampliar la informació i resoldre consultes sobre la implantació de JUMP Math. En el curs 2016-2017 ja són més d’11.000 els estudiants que aprenen matemàtiques amb aquest programa!

Sol·licita una visita al teu centre educatiu