JUM MATH Actualidad

1 Jan 2015

Llibres de John Mighton

“The myth of ability” (El mite de l’habilitat) és el primer llibre de John Mighton (2003) A les seves pàgines explora el seu treball i enfocament sobre l’ensenyament, així com el desenvolupament del programa JUMP Math. L’autor sosté que tots naixem amb la capacitat d’aprendre qualsevol cosa. En la primera part del llibre explica, com quan era un jove dramaturg amb necessitat d’un treball extra, es va involucrar en la tutoria de matemàtiques i la seva consternació en veure els mètodes d’ensenyament tradicional. En la segona part, dóna exemples concrets de resolució de problemes sobre temes tals com a fraccions, multiplicació i divisió, proporcions i percentatges, i la lògica: “l’èmfasi està a proporcionar un sistema de suport i construcció de la confiança i l’autoestima de l’estudiant”, assenyala.

“The end of ignorance” (La fi de la ignorància) és el seu segon llibre (2007). En él concep un món en el qual cap nen o nena es quedi enrere, un món basat en la convicció que tots tenen el potencial per tenir èxit en totes les matèries. John Mighton argumenta que en reconèixer les barreres que hem experimentat en el nostre propi desenvolupament educatiu, som capaços d’eliminar-les en el camí dels nostres fills. Un apassionat examen del nostre sistema educatiu actual, que mostra com tots podem treballar per reinventar la forma en què se’ns ensenya.