JUM MATH Actualidad

1 Oct 2019

L’avaluació contínua en el procés d’aprenentatge de les matemàtiques

El VIII congrés d’innovació educativa ENAP celebrat a Toledo ha permès reflexionar sobre l’avaluació del segle XXI i oferir la possibilitat de canviar el sentit de l’avaluació a les escoles.

El taller “L’avaluació contínua en el procés d’aprenentatge de matemàtiques” a càrrec de Santi González, de l’equip de formació de JUMP Math, ha mostrat com l’avaluació és un poliedre i està en mans dels docents treure el màxim partit a totes les seves cares.

El sistema d’aprenentatge tradicional ha apostat per ensenyar les matemàtiques partint de situacions en les quals el docent explica, el docent repassa, els alumnes practiquen i, finalment, el docent avalua. No obstant això, avaluar de forma contínua no significa fer contínuament exàmens ni valorar cadascun d’ells amb una nota.

El model que proposa JUMP Math desenvolupa una dinàmica a l’aula orientada a la pràctica a partir d’un repte o explicació curta. Aquest procés permet l’observació constant dels estudiants, valorant el seu aprenentatge per decidir si avançar en el contingut o repassar l’après fins al moment.

La seqüència d’aprenentatge a través de la qual els estudiants dels primers cursos de primària adquireixen la noció de multiplicar més enllà de la simple memorització, és un exemple clau per a entendre com el procés d’aprenentatge de JUMP Math avalua de forma competencial i contínua.

Si vols conèixer amb detall de quina manera JUMP Math planteja l’avaluació et convidem a llegir el següent article.

Avaluar és molt més que posar una nota