JUM MATH Actualidad

28 Jan 2020

JUMP Math a l’educació infantil

L’educació infantil és una etapa fonamental ja que és la base en la que construïm els aprenentatges de l’educació primària.
Els objectius principals que JUMP Math proposa en aquesta etapa crucial, són:

• Descobrir les propietats matemàtiques bàsiques a través de la manipulació.
• Entrellaçar els processos i les habilitats amb els continguts a l’aula perquè es converteixin en un aprenentatge conglomerat.
• Introduir el llibre de pràctica i avaluació, sempre que els alumnes tinguin els conceptes realment interioritzats.

El treball en equip i les dinàmiques de joc a l’aula són imprescindibles per arribar a aquests objectius. Enfront de la competitivitat, els jocs requereixen tant del treball individual com col·lectiu, enfortint la cooperació i la consolidació dels coneixements, promocionant l’empatia i evitant les jerarquies. Tot redunda en un clima d’aula molt favorable a la motivació que requereix tot aprenentatge
Un dels aprenentatges clau que es desenvolupa a educació infantil és el del sentit numèric. A JUMP Math passa per les fases següents:

1. Els alumnes aprenen primer a dir els números en veu alta, sense assignar-los a priori un significat.

sentidonumérico1
2. En segon terme, aprenen la correspondència un a un: un objecte per a cada número comptat.

sentidonumérico2

3. Més tard s’estableix una relació entre l’últim element comptat i el conjunt d’elements que tenim: comprensió del sentit numèric.

sentidonumérico3

4. I una vegada consolidada aquesta relació, la numeració es subitiza: s’identifica sense necessitat de comptar.

sentidonumérico4

El potencial de JUMP Math no només radica en l’organització i seqüenciació de continguts, sinó en la idoneïtat de la proposta metodològica a l’aula. A través del descobriment guiat, els estudiants exploren i comprenen la bellesa de les matemàtiques com un llenguatge simbòlic connectat amb el món real.

Un descobriment que es desenvolupa a través de la representació d’objectes o situacions. Perquè aquestes representacions siguin el més efectives possible, per a educació infantil recomanem:

Utilitzar paper quadriculat quan sigui necessari, ja que permet als alumnes tenir referències en el moment d’escriure o dibuixar al paper.

• Mostrar elements diversos: dibuixos a la pissarra, materials pròxims, etc.
• Desenvolupar estratègies per a l’avaluació immediata.
• Utilitzar les mans i els polzes per a millorar la comunicació espontània i efectiva.

JUMP Math traça un itinerari d’aprenentatge des d’educació infantil fins a 2n de secundària que té en compte tant el procés de maduració cognitiva dels alumnes, com la pròpia estructura lògica de les matemàtiques. Si bé no és imprescindible començar a infantil, sí representa una oportunitat per a promoure un aprenentatge fluid i motivador des d’edats molt primerenques, que dóna temps a l’alumnat a reflexionar, a compartir i a connectar.

Fonaments de l'itinerari JUMP Math