JUM MATH Actualidad

2 May 2019

Jornada de formació a Múrcia

 • 6 i 7 de maig
 • 16 a 20 h
 • CEIP Pintor Pedro Flores, carrer Pintor Pedro Flores 7, Múrcia
 • Inscripcions aquí

Formació en dos sessions pràctiques amb l’objectiu d’identificar les claus en innovació per a la millora en educació matemàtica i donar a conèixer el programa JUMP Math i la seva aplicació a l’aula.

Objectius: 

 • Comprendre la filosofia d’ensenyament-aprenentatge de JUMP Math: fonaments i objectius del procés de desenvolupament amb l’alumnat.
 • Conèixer la didàctica matemàtica que proposa JUMP Math i les orientacions bàsiques per a posar-la en pràctica.
 • Adquirir estratègies i eines de JUMP Math per a desenvolupar directament a l’aula experiències innovadores que afavoreixin l’adquisició de competències matemàtiques en l’alumnat.
 • Conèixer noves formes de dinamitzar les sessions d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques atenent als diferents nivells educatius i ajudant a la integració de tota mena d’alumnat.
 • Conèixer en profunditat els recursos del docent que presenta JUMP Math per reforçar la motivació, la confiança i la participació de l’alumnat a la classe de matemàtiques.
 • Facilitar la reflexió sobre el canvi de paradigma i aprenentatge de les matemàtiques que es precisa atenent als reptes i oportunitats de la mateixa comunitat educativa.

Continguts: 

 • Fonaments pedagògics de JUMP Math.
 • Plantejament didàctic del programa: la Guia per a Docents.
 • Estructura i seqüenciació de continguts que presenta JUMP Math al llarg de les diferents etapes educatives.
 • Dinàmica d’una classe amb JUMP Math: enfocament metodològic.
 • Recursos de JUMP Math per a docents i alumnat: orientacions per a una aplicació idònia.
 • Didàctica matemàtica: com potenciar el raonament numèric i geomètric.
 • Estratègies i habilitats de càlcul mental.
 • Estratègies de resolució de problemes pròpies de JUMP Math.

A qui va dirigit?

 • La formació va dirigida a mestres i docents de centres educatius que imparteixen matemàtiques als cursos que comprèn el programa (Infantil, Primària, 1r i 2n de l’ESO).

Metodologia

 • Sessions pràctiques amb base a una metodologia activa i participativa que mostraran el plantejament íntegre de seqüències didàctiques concretes de JUMP Math. D’aquesta manera es podrà identificar i reflexionar com es planteja la dinàmica de classe, l’ús efectiu dels recursos i el procés d’avaluació contínua.
 • Amb aquest plantejament pràctic, es mostrarà també com a través de materials de manipulació i representacions fonamentades, s’afavoreix el procés d’aprenentatge de l’alumnat: del que és concret a l’abstracció.
 • Així mateix, es proposarà als participants una breu experiència d’aplicació entre sessions, per afavorir la comprensió i la reflexió sobre les implicacions d’un nou marc d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques.
Més informació i inscripcions