JUM MATH Actualidad

26 Sep 2016

Informe d’impacte dels laboratoris educatius JUMP Math

En el curs 2014-2015 JUMP Math va participar en els laboratoris educatius: una prova pilot acompanyada per un procés d’avaluació externa amb l’objectiu de conèixer el seu impacte tant a nivell de rendiment i resultats acadèmics, com d’actituds cap a àmbits STEM. Els laboratoris JUMP Math, es van dur a terme en 5º de primària en 70 centres escolars de quatre comunitats autònomes, amb la participació de 2.478 estudiants.

Les principals conclusions són les següents:

  • La majoria d’estudiants passa de suspendre a aprovar aquesta prova (de matemàtiques a inici i final del curs), la millora es dóna especialment en els estudiants amb resultat inicial més baix.
  • Hi ha una correlació significativa entre més implementació de JUMP Math i millors resultats: aquells que han aplicat més JUMP Math milloren la seva puntuació en més de 2,1 punts.
  • Hi ha una reducció de suspensos i un increment de notables i excel·lents solament en els casos en què s’aplica JUMP Math de forma intensiva.
  • El 94% de professors perceben un impacte positiu en el rendiment dels seus estudiants.

captura-de-pantalla-2016-09-23-a-las-17-58-11

Les causes apuntaven a una idea clau: JUMP Math ajuda a simplificar el contingut matemàtic i la seva presentació, fent-ho més accessible. Un fet especialment valorat per docents i estudiants que prèviament presentaven majors dificultats. Les millores més rellevants es donen als centres amb resultats previs més baixos i amb major nombre de suspensos.

Els laboratoris també han permès corroborar la motivació i l’augment de l’autoestima que implica gaudir les matemàtiques:

Abans no entenia bé les matemàtiques, no em trobava bé amb elles i ara amb JUMP Math és la meva assignatura favorita (…) ens explica millor tot.”

Als (alumnes) que se’ls dóna pitjor, els dóna més confiança i es posen.”

El fet d’haver participat en JUMP Math fa que el meu fill/a se senti més capaç d’optar per estudis i professions STEM.”

Les claus per a l’aplicabilitat futura de JUMP Math que es desprenen de l’informe s’estan seguint en la implantació que s’està portant a terme a Espanya, on més d’11.000 alumnes han començat el curs 2016-2017 aprenent matemàtiques amb aquest programa.

JUMP Math s’està implantant com un projecte de centre, en el qual els docents reben una formació prèvia i un suport continu a través de la nostra comunitat online d’aprenentatge i treball col·laboratiu que ja compta amb més de 800 docents, a més de trobades presencials. També s’està aplicant un enfocament competencial que permet l’adequació de JUMP Math als currículums educatius, alhora que facilita el treball per projectes.

Laboratoris educatius en el curs 2014-2015

Aquesta iniciativa és fruit d’una col·laboració entre Fundación Telefónica, l’Obra Social “la Caixa” i els governs autonòmics de Castilla-la Manxa, Galícia, Madrid i Murcia, i han estat avaluats pel Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM), centre de recerca en educació STEM de la Universitat Autònoma de Barcelona.

JUMP Math i Apps for Good van participar en aquests laboratoris per ser les iniciativas amb major potencial dins del Top 100 Innovacions Educatives: les millors iniciatives de tot el món relacionades amb la millora de l’educació STEM, identificades pel Desafío Educación 2014 promogut per Fundación Telefónica.

Consulta els informes d'impacte dels laboratoris educatius