JUM MATH Actualidad

28 Nov 2019

Entendre l’enunciat d’un problema

Entendre i resoldre un problema matemàtic no és una tasca fàcil. Un dels conceptes o processos que porta més dificultat als alumnes és la noció de diferència de quantitats. Per aquesta raó, és important que abans de començar els alumnes siguin capaços de contextualitzar en situacions reals la idea de parts i totals , i comprendre la noció de diferència a partir de reptes de llenguatge visual . A partir d’aquí augmenta la seva agilitat a solucionar, sense algoritmes o procediments lineals, qualsevol problema matemàtic.

Existeixen tres passos bàsics per arribar a la resolució efectiva d’un problema.

1. Entendre l’enunciat i saber explicar-lo sense dades concretes.
2. Desemmascarar el problema pas a pas i seleccionar l’estratègia de resolució.
3. Aplicar els conceptes necessaris en la resolució i validar la solució oposada.

Es tracta que els alumnes descobreixin els conceptes per sí mateixos i els utilitzin per resoldre problemes amb èxit.
El pas inicial per resoldre un problema és entendre bé l’enunciat i així donar-li el significat correcte, identificar els conceptes clau i saber reescriure’l d’una altra forma, en cas necessari.
Amb aquest objectiu, JUMP Math facilita les següents eines:

Amagar xifres per reduir l’enunciat al missatge essencial.

Quan els números o quantitats són un obstacle per a entendre un enunciat, una opció és tapar aquests números i així focalitzar l’atenció en la resta de l’enunciat.
Per exemple:
L’Esteban treballa 2 hores més que la Catalina.
La Catalina treballa 4 hores. Quantes hores treballa l’Esteban?
Si tapem “2 hores” i tornem a llegir, l’enunciat ens diu:
L’Esteban treballa més que la Catalina.
La Catalina treballa 4 hores. Quantes hores treballa l’Esteban?
Una vegada sabem qui té més o qui té menys, continuem desemmascarant les dades que proporciona el problema per a resoldre’l amb més possibilitats d’èxit.

Determinar el nombre de passos que requereix la resolució del problema i el nivell de dificultat de cadascun d’ells.

La María té 37 € i l’Alberto té 16 € més que María. Quants euros tenen entre els dos?
Com hem vist en el pas anterior, el primer que volem saber és qui té més euros.
Amb aquest objectiu, tapem els números que apareixen i tornem a llegir l’enunciat.
La María té 37 € i l’ Alberto té més que la Maria. Quants euros tenen entre els dos?
Qui té més i qui té menys?

“L’Alberto té més que la Maria”. Ens situa a l’Alberto com la persona que té més quantitat dels dos i la que posarem a dalt en el nostre esquema. La que té menys, en aquest cas, la Maria, anirà a baix.

Alberto_María
La Maria té 37€ i l’Alberto té 16€ més que la Maria. Quants euros tenen entre els dos?

Qui té més i qui té menys?

Leer-Enunicados
37 + 16 = 53 l’Alberto té 53 €
Quants diners tenen entre els dos?

leer_enunciados_3
leer_enunciados_4
53 + 37 = 90 Entre els dos tenen 90 €

Mirar cap endarrere una vegada resolt el problema i verificar al costat dels companys de classe el nivell de satisfacció amb la resolució.

És interessant que els alumnes es preguntin si estan satisfets amb la solució a la qual cadascun ha arribat per a resoldre el problema. En col·laboració amb els seus companys poden buscar i valorar solucions alternatives i generalitzar la solució en cas necessari.
Si vols conèixer més detalladament aquest i altres exemples de com JUMP Math canvia la manera d’ensenyar i aprendre les matemàtiques per a implantar-ho en el teu centre educatiu, posa’t en contacte amb nosaltres.

Saber més sobre JUMP Math