JUM MATH Actualidad

19 Sep 2019

Entendre la idea de parts i totals a partir de situacions reals

Les estratègies de resolució de problemes són una de les competències essencials per potenciar la capacitat resolutiva dels alumnes.

La noció de diferència és un dels conceptes bàsics en l’aprenentatge matemàtic perquè una vegada interioritzat es converteix en un concepte molt important per a aplicar en la resolució de problemes tant a primària com a secundària; però, sobretot, a la vida real.

A través del descobriment guiat, JUMP Math fa possible que els alumnes desenvolupin habilitats, les interioritzin i les apliquin per resoldre problemes a l’aula i fora d’ella.

El procés d’aprenentatge passa per una fase de jocs i dinàmiques senzilles a partir de situacions reals, que permeten treballar la contextualització i visualitzar i fixar el concepte real.

Per entendre el concepte de diferència, primer és necessari fixar bé la idea de les parts d’una quantitat concreta. Amb aquest objectiu, comencem amb una sèrie de dinàmiques en format joc i afermem la idea de quan és necessari sumar o restar en una situació en concret.

Així, imaginem que unes gallines volen entrar i sortir d’un corral. Com ho fan de forma gradual, a mesura que imaginem que entren o surten, preguntem als alumnes si fa falta sumar o restar per a saber quantes gallines hi ha dins del corral. Es tracta que els alumnes contestin a les preguntes indicant quin signe correspon, + o -, i que ho indiquin amb els dits, gestualitzant i sense mirar als companys.

Inici del joc

En un corral hi ha dugues gallines…

1
A continuació arriben tres més…

2

Hem de sumar o restar?
Els alumnes indiquen amb els seus dits el símbol + o –. Ells mateixos pensen què és necessari fer i ho expressen de forma immediata. Aquest pas permet al docent observar als alumnes i controlar quins contesten de forma correcta. A partir d’aquí, decideix si és possible continuar o és necessari revisar aquest primer pas.

3
Arriba una gallina més…

4

Hem de sumar o restar? De nou el docent fa una avaluació immediata del procés d’aprenentatge dels alumnes.

5

Plantegem noves situacions.

En un corral hi ha una gallina…

1.1

A continuació, arriben quatre gallines més…
2.2

2.3

Hem de sumar o restar?
Els alumnes agafen confiança i contesten més ràpid.

2.4

Dues gallines surten del corral…

3.3

Hem de sumar o restar? Ara apareix el concepte de restar i anem escrivint l’expressió numèrica al mateix temps que visualitzem el concepte.

4.4

Si avancem en la dinàmica del joc, ara visualitzem galetes que entren i surten d’una safata, per poder canviar la contextualització.

En una safata hi ha sis galetes.

5.5

El Raúl afegeix quatre galetes més, i volem saber les galetes que tenim en total.
Hem de sumar o restar?

6.6

L’Enric treu tres galetes de la safata i volem saber les que queden.
Hem de sumar o restar?

7.1

Quantes galetes tenim ara a la safata?

7.8

Així, els alumnes poden anar construint l’expressió numèrica de suma o resta mentre es produeix la situació real. En aquest moment, podem treballar tant amb l’expressió numèrica com amb materials manipulables o dibuixos que representin la situació.

Continuem imaginant diferents situacions reals

En un estany hi ha tres ànecs marrons. Indiquem als alumnes que poden utilitzar aquesta representació gràfica.

0

I dos ànecs blancs.

0.0

Si els posem junts, mostrem el total d’ànecs.

0.1

Representem un diagrama on apareixen la quantitat de parts i el total.

todo

I, finalment, la representació gràfica del número.

todo1

Quan els alumnes utilitzen el diagrama numèric, entenen perfectament el significat dels números perquè aquests provenen de la representació gràfica treballada prèviament.

Aprendre la noció de diferència a través del joc i de la visualització de situacions reals afavoreix tres factors determinants quan els alumnes s’enfronten a la resolució de problemes:

  • L’actitud positiva i el reforç de la confiança dels alumnes.
  • L’avaluació immediata. Abans que el salt cognitiu sigui massa elevat, els docents poden detectar en quin moment del procés està cadascun dels alumnes, reforçant o corregint el que està aprenent.
  • La capacitat de visualització, augmenta, ja que des del principi associem el concepte de suma o resta a situacions reals.
    Una vegada interioritzat aquest procés, podem avançar fins a la idea de diferència de quantitats.Si vols conèixer més detalladament aquest i altres exemples de com JUMP Math canvia la manera d’ensenyar i aprendre les matemàtiques per a implantar-ho en el teu centre educatiu, posa’t en contacte amb nosaltres. 

    Conèixer més sobre JUMP Math