JUM MATH Actualidad

11 Apr 2019

Descobreix JUMP Math a Les Palmes de Gran Canària

  • Dijous 9 de maig
  • 16.30 a 18.30 h
  • Centro del Profesorado (CEP) de Telde (Av. del Cabildo Insular s/n, 35212. Telde, Les Palmes de Gran Canària).

JUMP Math facilita una educació de qualitat i motivadora, en la qual tots els estudiants puguin descobrir el seu potencial i els docents puguin aconseguir la seva màxima capacitat pedagògica. Per a això proposa un itinerari d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques en l’àmbit escolar que cobreix educació infantil (a partir dels cinc anys), els sis cursos de primària i els dos primers cursos de l’ESO.

Et convidem a participar en una sessió de presentació de JUMP Math en la qual explicarem els fonaments del programa, els recursos per a docents i alumnes, i els serveis de formació i acompanyament per a docents.

També realitzarem el taller “Descobrint JUMP Math: del raonament algebraic a les estratègies en la resolució de problemes per a aprendre de manera pràctica com JUMP Math s’aplica a l’aula.

A qui es dirigeix?

Equips directius i docents de centres educatius que imparteixin matemàtiques en els cursos que abasta el programa. JUMP Math és un programa que s’aprofita millor abordant-lo com a projecte de centre. Per això recomanem la participació de representants de l’equip directiu o de cadascun dels cicles educatius que imparteixi el centre.

Confirma la teva assistència