JUM MATH Actualidad

18 juny 2019

Descobreix JUMP Math a Bilbao

  • Dimecres 26 de juny
  • 9.30 a 11 h
  • Centro Municipal de Distrito Rekalde (Altube Zeharkalea 6, Bilbao)

JUMP Math facilita una educació de qualitat i motivadora, en la qual tots els estudiants puguin descobrir el seu potencial i els docents puguin aconseguir la seva màxima capacitat pedagògica. Per a això proposa un itinerari d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques en l’àmbit escolar que cobreix educació infantil (a partir dels cinc anys), els sis cursos de primària i els dos primers cursos de l’ESO.

Et convidem a participar en una sessió de presentació de JUMP Math en la qual explicarem els fonaments del programa, els recursos per a docents i alumnes, i els serveis de formació i acompanyament per a docents.

També realitzarem el taller “Des del raonament numèric a l’aprenentatge competencial”  per a aprendre de manera pràctica com JUMP Math s’aplica a l’aula.

A qui es dirigeix?

Equips directius i docents de centres educatius que imparteixin matemàtiques en els cursos que abasta el programa. JUMP Math és un programa que s’aprofita millor abordant-lo com a projecte de centre. Per això recomanem la participació de representants de l’equip directiu o de cadascun dels cicles educatius que imparteixi el centre.

Confirma tu asistencia