JUM MATH Actualidad

17 Oct 2019

Colegio Amanecer: “Sense emoció no hi ha aprenentatge”

Entrevistem a Rafael Pérez, docent de matemàtiques i tecnologia de segon de primària del Col·legi Amanecer,  per a conèixer la seva experiència com a docent i ensenyant matemàtiques amb JUMP Math.

El Col·legi Amanecer és un centre innovador que neix a Alcorcón (Madrid) a la fi dels anys vuitanta amb la vocació de donar als seus alumnes una educació integral i totalment inclusiva. Actualment compta amb 1.100 alumnes, des d’educació infantil fins a batxillerat.

El seu equip docent, involucrat en projectes TIC, de robòtica i de matemàtiques, creu fermament a dur a terme projectes que siguin el més transversals possible i en els quals participi tota la comunitat del centre. Així és com han implantat JUMP Math. Rafael afirma que l’equip docent va triar aquest model d’ensenyament-aprenentatge per ser el que més s’acosta a la seva visió de l’ensenyament i per atorgar el protagonisme als estudiants: donant temps, assegurant processos i facilitant que perdin la por a les matemàtiques.

Van començar aplicant el programa en tots els cursos de primer a sisè de primària. A l’any següent, el van estendre a educació infantil i primer de secundària. El primer any va ser essencial el canvi de mentalitat de l’equip, la seva formació i la coordinació per a treballar en una mateixa línia.

De les trobades de formació i els materials per a docents que ofereix JUMP Math, Rafael destaca: “sens dubte em quedo amb la pissarra digital per a poder projectar a l’aula i la temporalització del contingut”.

“La principal barrera d’aprenentatge en matemàtiques és que els estudiants creuen que alguns neixen amb talent matemàtic i uns altres no, i això redueix la seva autoestima, genera desmotivació i limita el seu esforç a l’aula. Una altra barrera fonamental és la compressió dels conceptes, ja que es tendeixen a mecanitzar sense arribar a entendre. Per a aconseguir una bona base matemàtica és imprescindible facilitar aquesta comprensió”, afirma el Rafael.

Tot ha canviat a l’aula

Una vegada implantat, JUMP Math va suposar un canvi total a l’aula de matemàtiques. “El procés didàctic ha canviat completament”, assegura Rafael. “Les classes ara són més pràctiques, més participatives, més col·laboratives. Existeixen menys dubtes i menys errors perquè ja s’han treballat durant el procés d’aprenentatge. Els estudiants s’enfronten a la pràctica matemàtica amb un major coneixement i solvència. Ara afavorim més la comprensió, la participació dels alumnes. Els professors som guies del camí d’aprenentatge, però la veu important és la dels alumnes”.

Colegio_Amanecer_6_2019

Feedback constant del procés d’aprenentatge

Com a referent d’innovació a l’aula, el centre ha trobat una manera d’ensenyar matemàtiques diferent, en la qual s’involucren tots els estudiants de manera activa. “Professors i alumnes estan en continu feedback i això ens permet fer una lectura constant de com cada estudiant està construint el concepte, recolzant-lo en el seu aprenentatge i respectant el ritme a cada moment. Som totalment conscients de quan hem de parar, tornar enrere o avançar”, diu Rafael amb convicció.

Matemàtics en qualsevol situació de la vida quotidiana

Milers d’anècdotes i moments únics es donen a l’aula de matemàtiques del Col·legi Amanecer. Cada dia els sorprèn com els estudiants utilitzen ara les idees, els conceptes, i el vocabulari matemàtic. “En qualsevol situació de la vida real veuen que poden aplicar l’après. Però el canvi més gran ha estat el gust enorme que ara senten per les matemàtiques. Ja no els suposa una por atroç, sinó una classe de reptes, motivadora, atractiva i divertida”.

Moltes gràcies Rafael i a tot l’equip docent del Col·legi Amanecer per la seva implicació, així com per compartir la seva experiència.

Sens dubte, hi ha docents que els alumnes recordaran tota la vida.

Tu pots ser aquella figura que recordaran tota la vida

Col-legi Amanecer