Aquest registre et permetrà:

  • Tenir accés gratuït al mòdul de formació “Què és JUMP Math”, amb mostres dels recursos disponibles per al professorat i alumnat.
  • Rebre periòdicament novetats i convocatòries de JUMP Math.

Recibir periódicamente novedades y convocatorias de JUMP Math.