+34 937 426 416
info@jumpmath.es

AVÍS LEGAL

Condicions d’ús

El present document té per finalitat regular les normes d’ús del lloc web www.upsocial.org/jumpmath (d’ara endavant “lloc”). En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informem que INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL S.L. (d’ara endavant INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL) és el titular del lloc, amb CIF B66382524 i domicili al carrer Casp 43, baixos, 08010 Barcelona. Poden contactar amb nosaltres, a més d’estar a la seva disposició al nostre domicili, usant els següents mitjans: correu electrònic a info@jumpmath.es

Els termes “vostè” i “usuari” s’empren aquí per referir-se a tots els individus o entitats que per qualsevol raó accedeixin al lloc.

Per visitar el lloc no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com a usuari. Per poder descarregar-se material didàctic o participar en el fòrum haurà d’estar registrat.

El lloc proporciona als usuaris accés a continguts i els serveis relacionats amb INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL, inclusivament música, imatges, fòrums, text, informació i altres continguts similars, per la qual cosa la utilització del lloc suposa l’acceptació d’aquest Avís Legal.

Limitació de la responsabilitat

INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL es reserva el dret de modificar periòdicament (tant referent als continguts del lloc com en les condicions d’ús), a la seva discreció i sense previ advertiment, el present avís legal, per adaptar-ho a futures novetats legislatives o jurisprudencials que resultin d’aplicació, informant prèviament als usuaris dels canvis que es produeixin. A tal fi, els recomanem que cada vegada que accedeixin al lloc, o a qualsevol dels seus continguts o serveis, llegeixin amb detall el present Avís Legal. Per tot això, INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu lloc, i la configuració o presentació del mateix, a qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir responsabilitat alguna per això. El fet que l’usuari utilitzi el lloc després de les modificacions del present avís legal, suposarà que aquest accepta aquestes modificacions.

En cas de dubte o controvèrsia relatives al nostre Avís legal pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a l’adreça de correu electrònic info@jumpmath.es

INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del lloc, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. L’usuari que accedeix al lloc, ho fa sota el seu propi compte i risc i té l’obligació de complir la legislació, reglaments i normativa locals. INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL o qualsevol altra entitat que hagi participat en la creació, producció o provisió d’aquest lloc no seran responsables dels danys directes, incidentals, consecuencials, indirectes o punitius derivats de l’accés, ús o incapacitat d’ús d’aquest lloc (o dels seus links), així com d’errors o omissions en el contingut del mateix. Tampoc es responsabilitzaran del mal ús que es realitzi dels continguts del lloc, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en llocs web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des del lloc. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en llocs web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des del lloc.

INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a la disposició de l’usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat del seu lloc o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, així com intentar restablir immediatament la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, mitjans alternatius.

Propietat intel·lectual i ús correcte dels continguts

Tots els drets de propietat intel·lectual derivats del contingut d’aquest lloc, el seu disseny gràfic i el seu codi font, pertanyen a INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa d’INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest lloc estan protegits per llei. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, continguts, textos, imatges, sons, vídeos, programari, estructura de la web, gràfics, icones, dibuixos industrials, disseny, informació o animacions) que apareixen en aquest lloc són de la seva propietat i/o es troben legítimament explotats en virtut d’acords o llicències d’ús, trobant-se degudament protegits per la normativa existent sobre propietat industrial. L’ús o abús d’aquestes marques registrades o altres materials qualssevol, excepte els permesos en aquest Lloc, estan expressament prohibits i poden constituir violació de la Llei de Propietat Intel·lectual i/o la Llei de Marques i/o la Llei de Publicitat i/o la Llei de Competència Deslleial, i altra normativa aplicable al cas.

Els drets sobre els materials i continguts corresponen íntegrament a INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL o a tercers que hagin estat autoritzats mitjançant contracte per escrit. S’obliga a l’usuari a usar el lloc de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • Suprimir, eludir o manipular el “copyright”, marques i altres dades identificatives dels drets d’INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL o dels seus titulars incorporats als continguts del lloc, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els mateixos.
 • Emprar els continguts i, en particular, la informació del lloc obtinguda a través del seu lloc per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • En general, utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic. INNOVACIONS EDUCATIVES *UPSOCIAL no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc.
 • Queda prohibida qualsevol forma de transmissió, distribució, emmagatzematge, comunicació pública, posada a disposició, reproducció, enginyeria inversa, préstec o lloguer i qualsevol altre acte d’explotació pública respecte al present lloc, contingut i informació del mateix. La utilització del lloc per l’usuari, no comporta la cessió de titularitat, dret, llicència o interès algun sobre aquesta propietat intel·lectual, per la qual cosa l’usuari podrà utilitzar els continguts per a les seves pròpies necessitats, però no per realitzar cap tipus d’explotació (directa o indirecta) de caràcter comercial.

Resumint, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix l’usuari no pot utilitzar el lloc, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquest amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el lloc, els seus continguts o els seus serveis o impedir un gaudi normal de la mateixa per altres usuaris. De la mateixa manera, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el lloc.

Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual: En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït en el nostre lloc amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d’enviar una notificació a info@jumpmath.es amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits així com la web.

Política d’enllaços

INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL no es fa responsable del contingut ni de la informació dels llocs web de tercers a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol tipus de danys que, als usuaris del seu lloc, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

Com s’ha comentat a l’apartat de limitació de responsabilitat, INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc, tant referent als continguts del lloc, com en les condicions d’ús del mateix.

Per tot això, INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu lloc, i la configuració o presentació del mateix, a qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir responsabilitat alguna per això.

Cookies

El siti utilitza les següents cookies:

 • Almacenamiento local
 • viewed_cookie_policy
 • wordpress_ecd37042fc5f95d71330cf32f2d883c8
 • wordpress_ecd37042fc5f95d71330cf32f2d883c8
 • wordpress_logged_in_ecd37042fc5f95d71330cf32f2d883c8
 • wordpress_test_cookie
 • wp-settings-1
 • wp-settings-time-1
Protecció de dades

Visitar el lloc no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. La informació personal que ens faciliti a través dels diferents formularis, en els correus electrònics o qualsevol un altre mitjà que es presenten en el lloc, passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’INNOVACIONS EDUCATIVES *UPSOCIAL, i es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres finalitats, ni es lliurarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb els principis de protecció de dades de la llei espanyola LOPD (Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i RD 1720/2007, de 21 de desembre, de Reglament de Desenvolupament). Per complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per protegir les dades personals que ens facilitin, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

Té sempre dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades personals que ens hagi proporcionat. Si així ho desitja, posi’s en contacte amb nosaltres, indicant el dret que desitja exercir juntament amb còpia del seu document d’identitat a través de: info@jumpmath.es o bé a INNOVACIONS EDUCATIVES UPSOCIAL S.L., carrer de Casp 43, baixos, 08010 Barcelona.